Przyjmujądoświadczeni lekarze

EMG to badanie wykonywane w praktyce klinicznej neurologa w różnych stanach chorobowych. Często na zlecenie ortopedy, neurochirurga lub specjalisty chirurgii ręki w tzw zespołach cieśni przed podjęciem decyzji o zabiegu operacyjnym­klasycznym przykładem jest zespół cieśni nadgarstka, lub w pourazowych uszkodzeniach pojedynczych nerwów, splotów nerwowych. W lecznictwie zamkniętym wykorzystuje się badanie w diagnostyce miastenii, zespołu miastenicznego Lamberta­Eatona, miopatiach różnej etiologii.

Jest badaniem z wyboru u pacjentów z klinicznym podejrzeniem stwardnienia zanikowego bocznego /SLA/ 

czytaj więcej ...

W zależności od problemów zdrowotnych zgłaszającego się pacjenta lekarz stoi przed zadaniem wyboru właściwej diagnostyki. W urazach głowy, rdzenia kregowego, guzach w tym przerzutowych, ocenie ewolucji udaru niedokrwiennego, krwiaków śródmózgowych wykonywane są badania tomografii komputerowej /CT/ oraz rezonansu magnetycznego /MRI/, w padaczkach standardem jest monitorowanie skuteczności leczenia badaniem elektroencefalografii /EEG/ w tymm videoEEG, w urazach i uszkodzeniach

nerwów obwodowych w przebiegu różnych chorób w tym ogólnoustrojowych schorzeń metabolicznych, jak również w schorzeniach krążków międzykręgowych i korzeni nerwowych, splotów nerwowych, miopatiach, chorobach złącza nerwowo­mięśniowego jak miastenia, w chorobach neuronu ruchowego w tym typowo w diagnostyce stwardnienia zanikowego bocznego /SLA/ wykorzystywane są badania elektromiografii /EMG/ i elektroneurografii /ENeG/.

czytaj więcej ...

Największym problemem w przypadku częstych schorzeń neurologicznych dla pacjentów i ich rodzin oraz wyzwaniem dla lekarza prowadzącego jest przewlekłość choroby. Choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne, choroba Parkinsona i zaburzenia ruchowe towarzyszące starzeniu się, padaczki, porażenia i niedowłady kończyn po przebytych udarach mózgu­wszystkie te stany mają długoletni przebieg, najczęściej nawet przy obecnym rozwoju wiedzy medycznej leczone są do końca trwania życia pacjenta.

W takim ujęciu należy więc postrzegać człowieka chorego, cierpi on nie tylko w sensie fizycznym, zawsze z upływem czasu towarzyszą mu zaburzenia nastroju, pojawiają się zaburzenia lękowe, dużym wyzwaniem jest rehabilitacja w każdej fazie choroby, wreszcie stają przed nim i najbliższą rodziną zagadnienia dotyczące terminalnego okresu życia.

czytaj więcej ...

9 Wrzesień 2015

Dobór pacjentów do leczenia lekiem GILENYA® (fingolimod)

Lek GILENYA jest przeznaczony do stosowania u dorosłych pacjentów w leczeniu wysoce aktywnej postaci RRMS*. Mimo, że lek może być odpowiedni dla wielu pacjentów, to w dalszej części dokumentu skupimy się na pacjentach, u których lek GILENYA jest przeciwwskazany lub nie jest zalecany.

więcej ...

9 Wrzesień 2015

JAKI JEST CEL LECZENIA PADACZKI?

Celem leczenia padaczki jest dążenie do optymalnego funkcjonowania chorego poprzez uzyskanie całkowitego ustąpienia napadów lub zmniejszenia ich częstości przy jednoczesnej minimalizacji występowania objawów toksycznych.

więcej ...
Copyright 2015 by Hubner